Privacy

Datum laatste wijzingen: 25 mei 2018

Woonboulevard Breda XXL, gevestigd aan Kruisvoort 4814 RZ Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Woonboulevard Breda XXL
Postbus 9594
4801 LN Breda
info@woonboulevardbreda.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Woonboulevard Breda XXL verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 Voor- en achternaam

 •  Plaats
 •  E-mailadres
 •  Telefoon
 •  IP-adres
 •  Locatiegegevens
 •  Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 •  Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf     onderdeel is van een     advertentienetwerk)
 •  Internetbrowser en apparaat type
 •  Cookies
 •  Overige informatie die je aan ons verstrekt in communicatie en/of correspondentie

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@woonboulevardbreda.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoongegevens verwerken

Woonboulevard Breda gaat zorgvuldig om met de bovenstaande persoonsgegevens. Wij verkopen geen persoonlijke gegevens en geven niets uit handen. Het invullen van persoonlijke gegevens is nodig voor de volgende doeleinde:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Woonboulevard Breda XXL analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 
 • Gepersonaliseerde advertenties aanbieden
 • Het is ten alle tijden mogelijk om je uit te schrijven via de link onderaan de mails die we sturen of door je verzoek door te geven via info@woonboulevardbreda.nl

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Woonboulevard Breda XXL bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren je gegevens tot je te kennen hebt gegeven dat we je persoonsgegevens niet langer mogen verwerken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Woonboulevard Breda XXL verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Woonboulevard Breda XXL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Woonboulevard Breda XXL gebruikt advertising, analytische, functionele en social media Cookies. Een Cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor Cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen Cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 • Functionele Cookies (noodzakelijke Cookies)
  Functionele cookies zijn technisch noodzakelijk om de website goed te laten werken. Voor deze categorie Cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.
 • Advertising Cookies
  Voor het serveren van advertenties worden cookies geplaatst. Deze Cookies houden geen surfgedrag bij, maar registreren slechts uw bezoek. Daarnaast zorgen ze ervoor dat niet continu dezelfde advertenties getoond worden. De advertising Cookies maken het mogelijk gepersonaliseerde advertenties aan te kunnen bieden. Deze Cookies worden na 180 dagen of korter verwijderd.
 • Analytische Cookies
  Wij maken gebruik van statistiekenprogramma Google Analytics. Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. De analytische Cookies worden na 30 dagen verwijderd. Wij proberen gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Deze Cookies worden na 365 dagen of korter verwijderd.
 • Social Media Cookies
  Ingesloten content afkomstig van bijvoorbeeld YouTube, Facebook en LinkedIn en andere social mediakanalen, bevat vaak Cookies. Op de website tonen we video's en andere content die je via een button kunt promoten en delen via sociale netwerken. Voor meer informatie over de gegevens die social-mediabedrijven verzamelen, verwijzen wij naar de privacy verklaringen van deze bedrijven. Wij hebben geen invloed op de wijze waarop deze platforms met u persoonsgegevens omgaan en dragen hiervoor geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Woonboulevard Breda XXL en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@woonboulevardbreda.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine rendabel zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Woonboulevard Breda XXL wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Woonboulevard Breda XXL neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We hebben zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens, alsmede een beveiliging is op een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, noodzakelijk en redelijk is.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@woonboulevardbreda.nl.

Afsluiting

Wij behouden ons het recht voor de privacy verklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Altijd de meest recente versie van de privacy verklaring is van toepassing.